Ciljevi

-Monitoring transparentnosti i nepristrasnosti domaćih i međunarodnih donatora pri sprovođenju konkursa i dodeli sredstava.

-Jačanje sposobnosti Mreže  za monitoring donatorske i razvojne pomoći .

-Jačanje sposobnosti  Mreže  za učešće u procesu  planiranja Nacionalnog budzeta i budzeta Lokalnih samouprava.

-Zalaganje kod  domaćih i međunarodnih donatora  za pojednostavljenje procedura prilikom apliciranja na konkursima.

-Zalaganje kod domaćih i međunarodnih donatora na transparentnosti  kriterijuma za izbor evaluatora  na raspisanim  konkursima.

-Zalaganje kod donosioca odluka da učešće OCD u procesu donošenja odluka na lokalnom i nacionalnom nivou i u procesu evopskih integracija bude budzetirano  u Nacionalnom budzetu I u budzetu lokalnih samouprava.

-Zalaganje kod domaćih i međunarodnih donatora za napuštanje pristupa formiranja projektnih zadataka po proncipu “opšte prakse” za sve tematske oblasti.

-Mreža kao resurs za apliciranje kod domaćih i međunarodnih donatora i međusobnu saradnju i solidarnost između članica Mreže.

Коментари

Популарни постови